Product Tag - sandals đế xuồng đinh tán cao 11 phân